top of page
blue daisy logo.png

אודות

ב1921 נוספה עוד קומה לבתי המגורים. ב 1985 הבתים ננטשו ונמכרו. בית אחד שופץ מיד והבית השני עמד בשממונו  עד 2021

לאחר שרכשנו את הבית הנטוש ולפני שהתחלנו את שיפוצו החלטנו על שלושה עקרונות:

  1. לשמור על צורתו ומאפייניו המקוריים

  2.  להשתמש שוב בחומרים שפורקו ממנו בזמן השיפוץ 

  3. לעצב אותו ברוח המקום והתקופה שאנשים חיו בו בעבר

אנחנו ,אורי רגב ועליזה אשכנזי עוסקים בשנים האחרונות ב REUSE באופנים שונים ורבים

ביולי 2021, בין הקורונות, יצאנו לחפש בית אבן יווני ישן המיועד לשיפוץ. חיפשנו בית בעל מאפיינים ארכיטקטוניים מסורתיים שגילו יהיה לפחות בן 100 שנים. הבית המיועד נמצא לבסוף בכפר קטן ששמו קלרגוס במרכז כרתים.

ההתיישבות בקלרגוס התחילה לפני כמה מאות שנים והמבנה הראשון ב Blue daisy house נבנה לפני כ 200 שנים. לפני כ150 שנה נבנו, על אותה חלקת אדמה, שני בתים צמודים בני קומה אחת ובו גרו שני אחים עם משפחותיהם והבית הראשון הפך למשכנם של בעלי החיים.

הבית אחרי השיפוץ

חורבות הבית הישן

תהליך השיפוץ

Blue Daisy House | הצהרת פרטיות | תנאי הזמנה וביטול

Blue Daisy House, Kallergos, Crete, Greece 74052
(AMA) 00001927707

bottom of page